Парламентские слушания по проекту закона РТ о бюджете на 2020-2022 гг

Парламентские слушания по проекту закона РТ о бюджете на 2020-2022 гг